خرید پسته

علی عسگری

علی آقای عسگری معروف به علی کهنوجی یکی از کشاورزان موفق استان کرمان است.علی علاوه بر کشاورزی یک کارگاه مجهز فراوری پسته دارد که پسته کشاورزان را فراوری ئمیکند.منظور از فراوری در کلیپ های پایین نمایش داده شده است.علی متولد دهه 40 شمسی است و همکنون 3 پسر او در کارگاه و زمین های کشاورزی به او کمک میکنند.علی در کنار کارگاه فراوری پسته خود نیز یک کارگاه قالی شویی مجهز هم دارد که نزدیک 5 نفر در آنجا مشغول کار هستند.

کشاورزان

تا 70 هزار تومان تخفیف ویژه عید نوروز

روزها
ساعت‌
ماه
ثانیه

جشنواره پایان قرن رویایی